Lugnets Begravningsbyrå

Ett omsorgsfullt och värdigt avsked

Borgerlig begravningsakt

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Vi sätter personligheten hos den avlidne i fokus, vilket ger ett mer minnesvärt avsked.

Till skillnad från Svenska kyrkan ordning finns det i en borgerlig begravning inga fasta delar. Istället är det den avlidnes personlighet och liv som genomsyrar hela akten, inte bara i griftetalet utan genom hela ceremonin. Det kallas för minnestal. Minnestalet vävs sedan samman med musik, eventuella dikter eller egna tal, allt enligt de anhörigas önskemål.

              Borgerlig eller kyrklig urnsättning

En sättning av urna kan ske på många olika sätt. Du som anhörig har stor frihet att utforma den så som ni själva vill.

Vid en kyrklig sättning tillbringar man en stund i kyrkan eller kapellet, innan man bär ut urnan till gravplatsen under det att klockorna ringer. Vid graven kan man hålla en liten ceremoni, läsa en dikt eller säga några ord innan man sänker ned urnan och akten avslutas.

En borgerlig sättning går till på ungefär samma sätt, med den skillnaden att vaktmästaren möter upp vid gravplatsen istället för inne i kyrkan. När urnan är nedsänkt lämnar vaktmästaren er ifred att stanna kvar hur länge ni vill.

 

Kyrklig begravning och Gravsättning


Vid en kyrklig eller kristen begravning planerar du begravnings ceremonin enligt svenska kyrkans ordning.
Begravningsceremonin äger rum i en kyrka alternativt ett kapell och håls av en präst. Ceremonin innehåller bland annat böner bibelläsning och psalmer.
Gravsättning är när den avlidna får sin sista viloplats

 Enligt lagen ska gravsättning av kista eller kremering ske inom en månad efter dödsfallet. Gravsättning av urna kan vänta upp till ett år. Alla människor som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Den bekostas av begravningsavgiften. Det finns flera alternativ för gravsättning, ex kan vara att kistan eller urnan sänks ner i en grav eller att askan sprids i minneslund. Ibland hade den avlidna egna önskemål om gravsättning. Då försöker man följa det. Annars är beslutet upp till de anhöriga.Det finns flera alternativ när det gäller gravsättning.

Kistan eller urnan kan gravsättas i en grav eller askan kan gravsättas i en minneslund eller på en kyrkogård.Den kan också spridas på någon plats i naturen.

Att gravsätta kistan eller urnan i en grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annat minnesmärke. Gravstenen monteras en tid efter gravsättning. Vid en begravning brukar kistan gravsättas med ceremonin. Gravsättning av urna sker vanligtvis några veckor senare. Ofta då är de anhöriga närvarande. Det är också möjligt att låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om gravsättningen.


 

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång